Научи ли новината? Любовта не изстива, когато завали сняг. Тогава тя изкристализира във нови форми и цвят.