енергиен вихър

Бъди във вихъра си, нека всичко правиш със замах…