рокля от вестници

Сладичко заспи – в звезден сън се потопи и с усмивки звездни за нов ден се приготви!

К. Герчева, Октомври 2011

Снимка: Мартин Дралчев