целувка от утро

Улови целувката на утрото,
глътка от чистата му свежест…
Ще зареди със ритъм пулса ти
и с енергия стремежите.