нежност от глухарче

Есенна нежност в душата струи

перце от глухарче

Есенни капки, дъждовни сълзи

капки по глухарче
Вятър повява, в танц залюлява

dandelion-leaves

Есенна нежност

есенна роса

Й. Богомилова, ©2011г. utro.bg