За бодро настроение с вкус на кафе и мъдрост в новите начинания!

К. Герчева, Октомври 2011

Снимка: Мартин Дралчев