слънчево кафе

От слънце и любов, топлина събрало,  ароматен порив ще ти подари…