Мелодията на есента е тиха, шумоляща в огнени цветове, ръмяща в хладни капки, потушаващи страстта на пламналите листа.

autumn-piano

Послушайте есенна музика