– Сурва, весела година,
златен клас на нива,
червена ябълка в градина,
пълна къща със коприна!
Да си жив и здрав догодина,
догодина, до амина!
сурвачка с пуканки
Сурва, весела година,
яка да ти е гърбина,
да си жив и да си здрав
догодина, до амина!
сурвачка с пуканки

– Сурва, сурва година,
весела, весела година!
Голям клас на нива,
червена ябълка в градина,
жълт мамул на леса,
голям грозд на лоза,
пълна къща със деца,
пълни обори със стока,
пълна кесия с пари.
Живо, здраво до година,
до година, до амина!

сурвачка с пуканки
Сурвакарска песен
Стихове: Георги Авгарски
Музика: Христо Недялков

В късна нощ, когато
месечко изгрее
и сребро, и злато
вредом разпилее,
Новата година
ще пристигне с песен,
цялата в коприна,
в накит най-чудесен.

По пътека вита
иде през гората…
Нека е честита,
нека е богата!
Нека хубавеят
и деца, и птици,
зърно да налеят
по поля пшеници!

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==