Искаш ли да видиш чудо? Направи го!

За ден, пълен с чудеса …

К. Герчева, Януари 2012