Една любопитна калинка кацнала върху цвят на роза. Разходила се върху всичките листенца на розата. Танцувала замаяна от прекрасния и аромат.
-Какъв прекрасен ден! – мислела си калинката.
-Какъв прекрасен ден! – мислела си розата.
-Какъв прекрасен ден!- възкликвал  всеки, който ги видел.

Й. Богомилова©