Когато пролетния сняг падне от клоните на дърветата, на тяхно място се появават изкушителни червени топченца, които подканват да се покатериш и да си откъснеш.
Прочетете още...