Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ – традиции и достолепие

„Кое по-сладко занимание може бити, развe да ся занимава человек в издирвание древността премилаго своего народа!“ казва Георги Сава Раковски

Прочетете повече