Обичам да чета ... обичам да чета насред шумотевицата на града, сред цялата тази динамика от минувачи, музика, разговори аз успявам да се съсредоточа и да остана само аз и…
Прочетете още...