ДЕТСКАТА МЕЧТА

Е. Зарева

Мамо, кой направи тази красота?
Кой в полята тези макове разля?
Билките събрани в твоята торба,
кой посял ги е за нас в света?

Мамо, имам аз една мечта!
Искам тоз Създател на света
да прегърна, за да Му Благодаря –
диви ягоди за мен дарил е Той!

Д. Златева

Мамо, кой дарил е тази красота?
Виж, навсякъде по цялата земя
колко Обич, Нежност, Красота –
Дар за хората по цялата земя!

Искам тоз Създател Всемогъщ
да прегърна с Нежност и Любов,
да Му шепна с Огнени слова
колко много Го Обичам, мамо, аз!

„Не може да влезете в Царството Божие, ако не станете като децата!“ / Из Светото Писание /

18.01.2013
Автори: Ели Зарева и Кина Златева /Детелина/


Статията е прочетена 15 пъти