Сигурно сте срещали прекрасни думи, снимки, картинки, видео и други творби, който ви очароват така, че искате да ги споделите.

авторско право - авторът е изворът

И ден след ден, тези прекрасни творби се споделят, а автора остава неизвестен. Той разбира се не ги е създал за слава и гордост, а само с много любов, затова са прекрасни. Но този, който може да сътвори, нещо което да радва всички, може да даде още любов. Той е ИЗВОР.

Затова е хубаво реките, които извират от него, да го помнят. Та ако някъде в пустинята пресъхнат, да потърсят отново животворния извор.

Нека не забравяме за извора. Нека всяка прекрасна дума, помни своя автор.

Моя призив е да не допускаме, най-прекрасните неща в Интернет да са с автор Неизвестен.

Вземете ли, споменете автора. Няма ли го…Потърсете го….

Нека пазим извора!

Й. Богомилова


Статията е прочетена 3 пъти