балони

На панаир не може без цветове – много, пъстри, всякакви… Те създават настроението на панаира.На панаира имаше и продавач на разноцветни балони. Самите им цветове сякаш подвикваха:
-Избери мен, избери мен…
Едно дете се приближи, спря и заразглежда балоните.
-Избери ме…. –  гордо каза червения балон. – Аз съм най- топлия цвят,  нося силата на живота и кръвта. Аз съм най-хубавия.
-Да, хубав си. – отвърна детето гледайки балоните.
-Вземи мен… – прошепна синият балон – Аз съм с цвета на небето, нося силата на свободата. Моят цвят е най-прекрасния.
-Така е, прекрасен си… – отвърна детето.
-Аз съм цвета на слънцето, ще ти дам от неговата сила, ако избереш мен. Аз съм най-искрящия цвят.
-Да, светиш като слънцето. – каза, детето но не посегна и към него.
– Избери силата на природата – прошепна зеленият цвят – Аз най-свежия цвят.
-Вярно е, освежаващ си.. – съгласи се детето. Но не го избра.
-Ей, аз съм най-веселият и жизнерадостен цвят, аз нося силата на настроението…. –
-Да-а, весел си….
-Избери мен- каза прозрачния балон – Аз не съм като другите, аз съм независим, ще ти дам силата на собственото ти въображение.
-Вярно е, различен си…
Балоните продължаваха да го призовават.
-Не мога да избера, всички сте хубави. Няма как да избера, имате различни сили, а моето желание е необикновено и ми трябва много и различна сила. Затова ви искам всичките. Продавачът подаде на детето букета с разноцветни балони. И детето полетя…
-Ех-а-а…  – извика щастливо детето. Събрало силата на всички цветове, заедно, те имаха силата да сбъднат необикновеното му желание.

Й. Богомилова, ©2011г.


Статията е прочетена 127 пъти