Детски конкурс за плашила
Детски конкурс за плашила

Музеят на открито се превърна в едно от „най-страшните места“, тъй като на територията му бяха разположени 29 плашила изработени специално за конкурса. Журито сериозно бе затруднено в избора си, защото се представиха много оригинални и атрактивни персонажи.

Първа награда си поделиха НЧ „Бъдеще“, кв. Любово и І „В“ клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Втора награда получиха децата от ЦДГ „Младост“, ЦДГ „Перуника І“ и ОДЗ „Дъга“.

Всички участници получиха поощрителни награди от АЕК „Етър“.


Статията е прочетена 47 пъти