Златната есен е време на размисъл и мъдрост … Време да оцветим мирогледа си с цветовете на вълшебната есен … Време да се докоснем до красотата на света около нас, а знаете ли, че всъщност светът е много, много по-огромен, отколкото си представят и най-мъдрите между нас. И че и най-дребното нещо е всъщност безкрайно. Ако имаш сетивата да го видиш….

К. Герчева, Октомври 2012

 

 

 


Статията е прочетена 20 пъти