Времето уловено в паяжината на капана за съница…

И подредено на хапки, първична храна…

На криле трудолюбиви дълго събирано, сред ароматни цветя….

На ритъма на слънцето подчинено….

Но това е само на думи игра…. Времето е неуловимо. Времето – какво е то?

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!