3dКак се гледа 3D снимка? Какво трябва да направим, за да видим такава снимка? Когато видите 3D снимки – всъщност, нищо не виждате, а само нещо размазано на нея. Ако гледате такава снимка както е нормално – нищо не можете да видите, понеже изображението е скрито в самата снимка. За да се получи е нужно да гледате снимката с разфокусиран поглед. Тогава бихте могли да разберете какво се крие в нея. И не само това – за разлика от обикновените снимки и картини – това е обемно. Имате усещането, че само да се протегнете и ще хванете предмета, само да направите крачка напред и ще се озовете в един нов свят.

За да видите изображението на снимката, трябва да гледате през нея. Не трябва да си фокусирате погледа върху самата снимка, а зад снимката – представете си, че може да виждате през нея и гледате в далечината. Не си фокусирайте погледа върху снимката – ако това се случи, то отново се върнете стъпка назад и продължавайте да гледате през снимката. Отпуснете се, отпуснете и очите си – не се напрягайте. Когато отпуснете погледа си и гледате леко разфокусирано постепенно ще започне да се появява образ. Постепенно снимката от размазани точки ще става по-ясна, ще се появят очертанията, контурите на образа, който е вграден в нея. В този момент не трябва да си фокусирате погледа върху снимката – ако го направите отново ще се загуби образът. Колкото повече гледате “през снимката”, в далечината – толкова по-ясна става картината, фигурата става по-обемна. Всичко добива дълбочина, имате усещането, че потъвате вътре, ако се протегнете и ще докоснете това което виждате.


Друг начин да видите 3D изображението е да поставите снимката на носа си и я гледате. След като я задържите така няколко секунди отдалечавате снимката бавно от носа си, като се стараете погледът ви да остане разфокусиран, все едно гледате през снимката. В един момент би трябвало да можете да видите изображението. И отново се старайте да гледате през снимката, в далечината.

А какво да направите за да успеете да видите изображението на монитора на компютър? Разбира се, не може да вдигнете монитора и да го сложите на носа си. За това вие се преместете и опрете чело на монитора. Останете така няколко секунди, гледайки снимката – ще виждате просто размазани точки. Отпуснете погледа си, да не се напряга и отново се опитайте да гледате през монитора, в далечината.

След няколко секунди почнете да се отдалечавате бавно от монитора. Правете го бавно и постепенно. Не си фокусирайте погледа върху снимката – продължавайте да гледате през монитора, в далечината. Постепенно точките ще почнат да се сливат, да се събират в едно, да се оформят очертания. Опитайте се да не си фокусирате погледа върху снимката – ще загубите ефекта. Нека да остане разфокусиран, все едно гледате въображаема точка зад монитора. Ще започнете да виждате обекта на снимката постепенно – той като, че ли ще “изплува” от нея. Не си напрягайте погледа, продължавайте да гледате през снимката – постепенно ще свикнете и ще можете да си местете погледа върху снимката. Изображението ще стане обемно, ще придобие реални очертания.

Източник на следващите снимки е сайтът: vision3d.com. Те са в авторство на: Magic Eye, Inc. How to See 3D copyright © 1995-2008.

=================

=================

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!