Един каубой си язди из прерията и изведнъж вътрешния му глас казва:
– Спри тук!
Той спира а гласът му казва:
– Копай!
Той започва да копае, а след два часа гласът му казва:
– Продължавай!
След още два часа му казва пак:
– Продължавай да копаеш!
Най после каубоя удря на дърво, вади сандък а в него торба с жълтици, вътрешния глас:
– А,стига бе!!! – после сякаш премислил казва – Добре, сега мятай торбата на коня и потегляй към реката.
Отиват до реката.
– Сега намери най-дълбокия вир и хвърли торбата в него.
Поучен от опита си, каубоят хвърля златото във вира и пита вътрешния глас:
– Е, и сега?
– Егати кефа, слушай как бълбука само!

Извадил си поука и решил, че ще слуша само себе си.

=========

Каубоя яздел по прерията. На пътя му яма.
– Аз съм каубой, аз ще я прескоча. – казал каубоят, засилил се и я прескочил. Продължил нататък. Стигнал до една пропаст.
– Аз съм каубой, аз ще я прескоча. – пришпорил коня и я прескочил. Продължил напред. Стигнал до Големият каньон.
– Аз съм каубой, аз ще го прескоча.
Конят обърнал глава и казал:
– Ти си каубоят, ти го прескачай…

=========

Каубой язди из прерията. На пътя стои жена и маха за стоп. Той спира и я качва зад себе си на коня. Яздят нататък и жената се опитва да го заговори:
– Какъв голям кон имате!!!
– Да, аз съм от Чикаго, а в там всичко ни е голямо.
– А, каква голяма шапка имате!!!
– Нали ви казах, аз съм от Чикаго, а там всичко ни е голямо.
Стигат до някакво градче, настаняват се в хотел и преспиват заедно.
На сутринта жената с досада казва:
– Дааа, а разправаше, че в Чикаго всичко ви е голямо….
– Ами, аз откъде да знам, че и ти си от Чикаго…..

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!