Клас безгръбначни животни от тип Иглокожи. Съществуват повече от 2000 вида дънни безгръбначни. Обитатели са както в моретата, така и в океаните. Тялото на тези безгръбначни се състои от един център и диск, понякого с диаметър до 10 см, но не повече. Изградено е и от разклонени малки лъчи, като познатият ни морски обитател, морска звезда. Тези лъчи са покрити с тънки варовити пластинки. Размножаването на тези организми се извършва чрез делене. Някои от тези видове имат способността да светят, отличават се в дълбините, но това не им помага,защото хищниците ги намират по-лесно.


sand star, Astropecten sp.sand star, Astropecten sp.


wikipedia.org

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!