С утрото се раждат спомени

… и любов на по чаша кафе …

С утрото се раждат спомени

К. Герчева, Май 2013