Свежест от деня струи
изпълва те с порив за любов
наслада, сила и мечти
и устрем в живота нов
Отпий и в ритъма му  премини…

Добро утро!

Й. Богомилова