Всеки август в Швеция, състезателите в едно необичайно състезание изграждат градина на един сал. ..


apartmenttherapy.com