Клончето плаче за отронено листо, със светла кехлибарена сълза.

Й. Богомилова