утро самолет облаци хоризонт

Дори когато слънцето не се вижда, то е там и трябва да полетиш над облаците за да го видиш.

полет самолет облаци хоризонт

Галерия „Полет“