изгрев

Изгрева се взира в мен, отпива глътка солено море, и събуден в прекрасен ден се превръща.

Й. Богомилова