С чистота в мислите и сърцето нека новата седмица ви въвлече в мигове прекрасни и чувствомислия вълшебни!чорапче

К. Герчева, Май 2012