Когато дъждът докосва с нежнотии …

К. Герчева, Май 2012