Работа, бизнес, хоби, призвание – човешки дейности в които се влагат различни дози труд, усилие, удоволствие и удовлетворение.
Казват, че не е добре човек да избира за работа своето хоби, та така да намрази и него. Но пък ако прави работа, която не харесва, тогава е още по-мъчително. Тогава?
Удоволствието в работата е хубаво нещо, но по-важно е удовлетворението от нея. А това може да стане само, ако човек си е избрал професия по своето призвание.
Как да разберем, кое е личното призвание? Призванието е нещо , което ни радва и удовлетворява, извършваме с лекота и  точност. Хората понякога се подвеждат, че нищо не умеят, и че онова, което вършат с лекота, получава се и ги удовлетворява, не може да бъде работа. А то точно това е призванието им. Всеки си има различно призвание, някой е добър във физическа дейност, друг в общуването, изкуството или нещо съвсем обикновено.  Но от всичко има нужда, и ако всеки е на точното си място, нещата в цялост наистина ще се получават. Понякога хората работят безвъзмездно, и това пък ги кара да си мислят, че това не е труд, че нямат професия, и са безполезни.  Затова нека въведем малко яснота…

 • Труд – целенасочено действие  за което се полага усилие.  Първично понятие. Може да бъде синоним на“ работа“.
 • Работа – всяка дейност, в която се полага усилие, без значение дали се получава някакво заплащане, парично, натурално или друго.  Малко по-комплексно е от понятието „труд“. Може да са синоними, но работата е по-обширно понятие включващо поредица от действия. Широко се използва в смисъла на полагане на дейност срещу парично възнаграждение.
 • Занаят –  Усвоена трудова дейност, която създава продукт предназначен за продажба. Синоним на думата „професия“
 • Професия – дейност с която човек се труди срещу заплащане.  Професионализъм, често е символ на добре свършена работа, но всъщност  означава просто, че човек работи срещу пари.  Използа се за да се определи  усвоени за дадена дейност умения.
 • Бизнес – прието е да се смята, че това е да имаш фирма от която печелиш. Но бизнес е всяка работа от която печелиш, независимо дали работиш за себе си или за друг.
 • Хоби – дейност при която на човек му е много забавен процеса на работа.
 • Призвание – съвкупност от умения и настройка да се извършва почти интуитивно дадена дейност.
 • Дарба –  Уникално умение, предназначено за непрофесионална изява.  Надарения, трябва да използва дарбата си за да дарява от нея на другите.
 • Талант – Индивидуално умение, което ако се положи усилие може да направи човек добър в дадена област. Таланта може да прерасне в професия или в хоби, но е предназначен да радва и да е полезен по някакъв начин на другите хора.
 • Безработен – човек, който не полага труд срещу заплащане. Безработния може да работи нещо у дома, при приятели, да полага труд за някаква кауза.  Това, че е безработен не го прави мързелив или безделник.
 • Безделник – човек който не прави полезна по никакъв начин дейност. Безделника може да влага усилие, но за нещо безполезно за себе си и другите. Дори често безделието вреди на околните с  глупави постъпки и погрешно насочено усилие към вредни дейности.
 • Мързелив човек – човек, който не прави никаква дейност изискваща усилие.
 • Трудолюбив – човек, който обича да полага усилие, без значение  дали получава изгода от труда си нито пък каква е работата.
 • Кариерист – човек, който полага много усилие за да получава максимално облаги. Най-често като се издига в професионалната йерархия.
 • Бизнесмен – човек, който влага много усилия и умения за да печели от дадена дейност.
 • Доброволец човек безкористно влагащ усилия, като единствената му награда е че е помогнал.
 • Експлоататор – човек който се възползва от труда на другите, без да дава нищо в замяна.

Човек трябва да се замисли, кое би му носило удовлетворение в живота, какво умее, какво му се отдава с лекота, колко пари иска да печели за да живее както му се иска, и колко труд е готов да заплати за това. Когато е наясно със себе си, магически пред него се разкриват нови възможности, скрити до този момент.

Й. Богомилова, ©2011г.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!