Световната здравна огранизация е специализирана здравна агенция на Организацията на обединените нации. Целите на СЗО са постигане на възможно най-високо здравно равнище на всички народи. Здраве, според дефиницията дадена в конституцията на СЗО, означава не просто липса на болести и недъзи, а цялостно физическо, психическо и социално благосъстояние. СЗО е създадена през 1946 г. в Ню Йорк и се счита за учредена на 7 април 1948 г., с център в Женева, Швейцария, когато влиза в действие нейният устав. Същиата дата е обявена за Международен ден на здравето през 1950 г.

Няма  за какво медици и пациенти да са във вражда, те са от едната страна на проблема. От другата е недомислената здравна реформа. Дано скоро, тези които лекуват и нуждаещите се от лечение да се намират бързо и ефективно.

С уважение към тези, които се грижат за здравето и живота ни: Благодаря!

Й. Богомилова

wikipedia.org

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==