Световният ден за безопасност на труда се отбелязва всяка година на 28 април. За първи път Международната организация на труда отбелязва този ден през 2001 година. В сегашния си вид Световният ден започва да се чества през 2003 година, когато се лансират идеите за превенция срещу нещастните случаи по време на работа и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания.
Призива е да се въплътплатят в дела идеите за достоен труд чрез създаване на здравословни и безопасни условия на труд.
Международната организация на труда призовава всички работници да помислят за безопасните условия на труд, да направят всичко възможно за тяхното подобряване и превенция срещу инцидентите и болестите на работното място не само на 28 април, но и през цялата година, да изискват правото си на безопасен труд, сами да се стремят да спазват правилниците, а държавните власти, работодателските и синдикални организации да осигурят и защитават това им право.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==