Думите милосърдие и благотворителност се поставят под съмнение в днешно време. Смята се, че бедните не могат да участват, а богатите го правят за да се „покажат“.
А милосърдието е заложено в нас. Правим го без да осъзнаваме това. Милосърдието е любов в действие и то е сътвореното благо или благоТворителност. Направено добро.
Друго в днешно време е мнението… Аз самия съм зле, как да помагам на други, пък са и толкова много, не мога да помогна на всички. И в този хаос от неинформираност, се лишаваме от удовлетворението да направиш добро. Но когато молбата за помощ „почука на вратата“,  на сърцето не му остава друго освен да откликне.
Великолепната шесторка явно успя да почука на много сърца, защото чудото стана. Левче по левче се събраха пари за нов дом от децата в Могилино. Той сега е факт. Но от грижи има още нужда. Защото децата се нуждаят всеки ден от любов.  Домът във Владиславово търси доброволци да дарят любов на децата. Разбира се има нужда и от средства, но който има възможност.
Ако някой има потребност да дари любов или средства ето с кого може да се свърже, освен директно с дома. Хубаво е ако се посещава да сме групичка, за да има любов за всяко от осемте деца
Църквата Св. Вмч. Димитър – Владиславово
групата Хвърчило в Нетлог
и разбира се екипа на Утро

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==