Хората не обичат да разпиляват, опитват се да са подредени, но все пак пилеят – време, възможности, средства, любов…

устрем към мечтите

Но има неща, които е прекрасно да разпиляваш – да разпиляваш косите си във вятъра, да разпиляваш златистия пясък, да разпиляваш огнени есенни листа.
В разпиляването няма нищо лошо, ако го правиш в точния момент – има време за пазене, за събиране и разпиляване.
Разпилей тревогите си сега!

Й. Богомилова

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==