животворна свежестЖивотворна свежест в капчици роса, утолява жаждата за красота красотаживотворна свежестприрода