Можем да замълчим за малко, да спрем рева на моторите и да чуем невероятния концент на природата. Тя шуми, ромоли, чуролика и всеки друг звук в нея е невероятна хармония, непосилна за музикалните инструменти. Може би само Вивалди е успял да се докосне до нея.

Малко факти
През 1972 г., на Общото събрание на ООН, 5 юни е обявен за Световен ден на околната среда, за да се отбележи откриването на Стокхолмската конференция.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==