-Щастливка, имаш време да се излежаваш …

-Не, просто се събудих по-рано.

-И как успя да се наспиш?

-Зная една тайна….