Посягам към клони натежели, и сочния плод капва в моята длан. Стопля я. Събирал снъчеви лъчи, и ласките на вятъра. Умит от внезапен дъж, ухажван от птици и пчели, препълнен от любов е.

©Септемви 2010, Й. Богомилова