късмет в бутилка

Морето  поднася от дантелена вълна, късмет – вест с добра новина.