Отшелник живеел на края на гората близо до едно село. Всички го мислели за глупак, защото говорел странности. Името му било Джед. Веднъж той приютил болен човек и се грижил за него до оздравяването му. За благодарност непознатият подарил кон на Джед. Когато селяните чули за станалото, поздравили отшелника.

– Джед, какъв късмет! Какво голямо щастие!

– Кой знае дали е добър късмет? – отговорил Джед. – Може и да е лош късмет.

– Как е възможно?! Ти нямаше кон, а сега имаш. Това е чудесно. Що за глупак си! – казали те, – дори не можеш да разпознаеш добрия късмет, когато дойде при теб.

Джед събрал скромните си спестявания и си купил седло. Но конят избягал.

– О, какъв лош късмет! – рекли селяните, когато научили какво се е случило. – Сега имаш седло, а нямаш кон.

– Кой знае дали е лош късмет? Може и да е добър късмет – отвърнал Джед весело.

– Добър късмет? – смеели се те. – Няма начин това да е добър късмет. За теб е трагедия.

– Кой знае? – отвърнал Джед.

Няколко дни по-късно конят мистериозно се завърнал и довел със себе си два неопитомени коня. Джед бързо ги прибрал в обора, а мълвата се разнесла из селото. Селяните се втурнали за проверят истина ли е.

– Какъв добър късмет! – възкликнали те. – Сега имаш три коня. Можеш да продадеш два и да запазиш един за себе си.

– Кой знае дали е добър късмет? – отговорил Джед. – Може и да е лош късмет.

– Лош късмет? – смеели се те и дори не криели съжалението си към такъв глупав човек.

Докато Джед се опитвал да обязди единия от дивите коне, той го хвърлил от гърба си и мъжът си счупил крака.

– Какъв лош късмет! – съчувстващо изрекли селяните, когато разбрали за инцидента.

– Кой знае? – казал Джед. – Може и да е добър късмет.

Седмица след това в селото нахлула вражеска армия и всички здрави мъже били мобилизирани. Не взели Джед, защото бил със счупен крак.

… Кой може да каже кое е добър и кое лош късмет?! …

Източник: „Практика на щастието“ – Джон Кехоу

К. Герчева

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==