Усмивката е труден занаят,
но носи тя успех задружна!
Не се изисква някакъв специалитет,
за щастието просто, диплома не ни е нужна!

Усмивката е нашето сърце:
отворено, чрез погледа на друг във огледало!
Умееш ли да се усмихнеш ти, като дете,
сърцето ти, изпълнено е с позитивно щастие изцяло!

Автор: Ели Зарева
/27.10.2012/


Статията е прочетена 1 пъти