За незабравимите личности в нашата история - Никола Живков
За незабравимите личности в нашата история - Никола Живков

Никола Живков е роден през 1847 година в Търново. От 1861 до 1867 година учи в родния си град при Никола Михайловски и Петко Славейков. От 1867 до 1869 година изучава педагогика и математика при американската мисия в Русе. Работи в книжарницата на Христо Г. Данов и пътува много из българските земи, като публикува впечатленията си във вестник „Право“. От 1872 до 1873 година Живков е пълномощник на Българската екзархия и Българското читалище в Цариград, натоварен със задачата да подпомага откриването на читалища из българските земи и да разпространява списание „Читалище“. В продължение на 12 години Никола Живков учителства във Велес, Варна, Берковица, Севлиево, Тулча и Свищов. Участва в редактирането на първия брой на вестник „Нова България“ на Христо Ботев. През същата 1876 година пише първоначалния текст на песента „Шуми Марица“, превърнала се в химн на България. Участва в Сръбско-турската война и Руско-турската война. В 1878 година издава „Гусла с песни, кн. 1“. След 1878 година е училищен инспектор във Видин, Свищов, Русе и Варна. През 1882 година отваря в Свищов първата детска градина у нас. Тя се помещава в дома на Алекси Гълчавата и събира 53 деца в предучилищна възраст. Идеята на книжовника е от най-ранни години децата да се възпитават „по български дух, по български характер“. Детското заведение се издържа от общината, но просъществува само няколко месеца. Пет години след това, през 1887 г., Живков издава първото ръководство за работа в детските градини – „Детинска мъдрост“. Живков е автор на учебници, сред които „Тайната сила – природата“ (1880), на драми и комедии – „Ильо войвода“ (1880), „Светулка“ (1880). Редактира хумористичните вестници „Комар“ (1871, Браила, и 1884-1895, Русе) и „Телеграф“, сътрудничи на списание „Училище“. През 1880 година в Русе Никола Живков започва да издава вестник „Македонец“, който с прекъсвания излиза до 1895-а. Това е първото периодично издание у нас, занимаващо се специално с проблема „Македония“.
Живков умира на 28 август 1901-ва във Варна.

Историята на химна „Шуми Марица“ е повече от незабравима –  в средата на деветнайсети век в Шумен оркестърът на унгарския емигрант Шафрани популяризира немската песен „Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren“ („Когато войниците маршируват през града“). Мелодията се харесва на котленския учител Атанас Гранитски, който учителства в Шумен по това време, и той добавя към мелодията й текста на стихотворението „Слънце-зорница“, писано от него още през 1855-1856 г. Първоначалният текст на бъдещия химн пише Никола Живков, тогава – главен учител във Велес. След много варианти обаче се утвърждава последната редакция на Иван Вазов от 1912 г. „Шуми Марица“ е национален химн на България от 1886 до 1944 г.
Източник: wikipedia.org

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==