Рискът от кърлежи се увеличава през лятото. Ухапването от кърлеж обикновено е безболезнено и затова често не се забелязва. Какво трябва да направите при подобно ухапване:

1. Правилно отстраняване на запития кърлеж
Кърлежът трябва да се отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане с пинсети. Леко запилият се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица.Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без обаче да се върти и извива. Много широко разпространена практика е да се върти обратно на часовниковата стрелка, но това е абсолютно погрешно. Така кърлежът може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургическо отстраняване.
Неправилно е и мазането на мястото на запития кърлеж с алкохол, терпентин или изгаряне с кибритена клечка. Това води до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на евентуална зараза.
По същия начин трябва да се отстраняват и кърлежите от домашните любимци.
2. Насочване за хирургично сваляне при дълбоко впит кърлеж или когато при вадене на кърлежа в кожата са останали части от него
Понякога при изтеглянето кърлежът се скъсва и в кожата остава устния му апарат. Това увеличава шанса за предаване на инфекцията, затова останалата от кърлежа част трябва да се отстрани хирургически.
3. Щателна дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа
– с йод, спирт или одеколон.
4. При възможност сваления кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследване. В противен случай се унищожава чрез изгаряне или поставяне в спирт.
Много хора размачкват свалените кърлежи от животните, при което пръски от съдържимото попадат в очите и човек се разболява без да е ухапан.
5. Съвети за проследяване в продължение на 30 дни относно:
– Локални прояви – на мястото на ухапването – зачервяване, оток, болка.
– Общи прояви – температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обрив по тялото. За временно пребиваващите или живеещите в ендемични за Кримско-Конго хеморагичната треска райони – прояви на кървене от венците, хеморагични петна по кожата.

А за да се предпазите:

– Избягване посещението на райони с гъста растителност и висока влажност поради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват отъпканите и лишени от буйна растителност места.
– Да се носи подходящо затворено облекло
– добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на полазилите кърлежи.
– Използване на репеленти за кожата и перметрин за дрехите.
Едни от най-ефективните репеленти (отпъждащи вещества) са: бензилбензоат, ДЕТА, дибулфталат, диметилфталат. Те се нанасят по откритата кожа. Предпазният ефект на репелентите се увеличава до 8 – 15 дни, ако горните дрехи се импрегнират с тях или с комбинацията репелент плюс синтетичен пиретроид (перметрин). Накиснатите дрехи се оставятда изсъхнат и след 24 часа се обличат. Репелентите отблъскват кърлежите, а при контакт перметринът ги убива. Не се препоръчва нанасяне на перметрин директно върху кожата.
– Ежедневен оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото.
Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежопреносимите заболявания.
Особено внимание трябва да се обръща на „предпочитаните“ от кърлежите места – окосмената част на главата (особено при деца), по корема, под мишниците, в слабините, в гънките зад коляното, под мамилите.
Наложителен е и оглед на домашните кучета и носенето на противопаразитни каишки.
– Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на тревата
и ограничаване достъпът на животни в тревните площи на населените места.

Източник: http://www.riokoz-vt.com/kyrleg.htm

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==