Живял някога в едно малко селце един мъж, който работел като продавач на вода. По онова време водата не течала от крановете, а се вадела от дъното на дълбоки кладенци или от реките. Ако край селото нямало изкопани кладенци, този, който не искал да търси вода сам, трябвало да я купува от продавача, който обикалял селата с големи делви, пълни с безценната течност.

Една сутрин една от делвите на продавача се пукнала и започнала да пилее вода по пътя. Когато стигнал в селото, купувачите му платили обичайните десет монети за пълната делва, но само пет за съдържанието на другата, която била пълна едва наполовина.

Покупката на нова делва била прекалено скъпа за продавача на вода. Затова решил, че трябва да върви по-бързо, за да компенсира разликата в парите, които получавал.

В продължение на две години мъжът идвал и си отивал с бърза крачка и получавал своите петнайсет монети за делва и половина вода.

Една нощ се събудил от необичаен шум, който се долавял в стаята му:

–          Шшшт … Шшшт …

–          Кой е там? – попитал мъжът.

–          Аз съм – казал глас, който излизал от пукнатата делва.

–          Защо ме будиш в този час?

–          Предполагам, че ако те заговоря през деня и на светло, страхът ще ти попречи да ме чуеш. А трябва да ме чуеш.

–          Какво искаш?

–          Искам да те помоля да ми простиш. Не е моя вината за пукнатината, през която изтича водата, но знам колко много ти навредих. Всеки ден, когато пристигаш уморен в селото и получаваш съдържанието ми половината от това, което получаваш за моята сестра, ми иде да заплача. Знам, че трябваше да ме смениш с нова делва и да ме захвърлиш, но ти ме запази. Искам да ти благодаря за това и да те помоля още веднъж да ми простиш.

–          Изненадан съм, че ми искаш прошка – казал човекът. – Нека утре излезем рано двамата. Искам да ти покажа нещо.

Продавачът на вода продължил да спи до зори. Когато слънцето се показало на хоризонта, той взел пукнатия съд и го отнесъл до реката.

–          Погледни – казал той и посочил към града. – Какво виждаш?

–          Града – казала делвата.

–          И какво още? – попитал мъжът.

–          Не знам … Пътя – отговорила делвата.

–          Точно така. Погледни от двете страни на пътеката. Какво виждаш?

–        Виждам сухата земя и чакъла отдясно на пътя и цветните лехи от лявата страна – казала делвата, която не разбрала какво иска да й покаже господарят й.

–        Много години съм минавал по този тъжен и самотен път, носейки вода до селото и получавайки еднаква сума пари за двете делви … Но един ден забелязах, че си се пукнала и че от теб тече вода. Не можах да те сменя, затова взех решение: купих семена на какви ли не цветя и ги посях от двете страни на пътя. Всеки път като минавах, водата, която се разливаше от теб, напояваше лявата страна на пътеката и за тези две години успя да постигнеш тази промяна. – Продавачът на вода замълчал и погалил вярната си делва. – И ти ми искаш прошка? Какво значение имат няколко монети по-малко, щом благодарение на теб и на твоята пукнатина тези цветя ме радват по пътя ми? Аз трябва да ти благодаря за недостатъка ти.

Източник: Хорхе Букай – „Да се обичаме с отворени очи“

К. Герчева

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==