През последните години едно ново понятие и явление се зароди в общественото и стопанско пространство на много държави по света – социалното предприятие. Именно по тази тема на 6 Октомви 2011 г. в Конферентния център на Хотел Димят, град Варна се проведе кръгла маса „Социалното предпроемачество – алтернатива за подобряване благосъстоянието на рисковите групи от населението“. Ръководител на проекта е Даниела Биячева, а координатор – Янина Христова.

Днес социалното предприятие се разглежда като ключов агент на „социалната икономика” – то е организация задвижвана от социална мисия, но неясната правна уредба спрямо него, ограничения достъп до финансиране, липсата на услуги в подкрепа на социалния бизнес и не на последно място ограничения достъп до пазари са част от проблемите, пред които се изправят социалните предприятия. За да споделят своя опит, на кръглата маса присъстваха гости от Италия, където развитието на социалното предпримачество е на високо ниво, както и присъстващи от Австрия, за да разкажат за популярния австрийски модел, Сърбия и Гърция. Гостите споделиха, че в Италия има обособена нормативна уредба, която се е развивала през годините и ще продължава да се развива, а реалната сила според тях на социалните предприятия е тяхната мрежа, съвместната им работа. Бяха дадени препоръки за ситуацията в България, какви иновативни финансови инструменти биха били подходящи да се използват, разискваха се и пазарните ниши, свързани с тези предприятия, включително еко туризмът и земеделието като цяло.

К. Герчева, Октомври 2011

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==