Когато хората мислят за далечни планети в търсене на себеподобни, често споменават израза: разумни същества. Но дали хората сме разумни същества?
Етикетите умен и глупав се поставят доста условно и с лека ръка.  Някои смятат, че като са начетени и висшисти са вече умни.  Умен и интелигентен са различни неща, умен и мъдър също са различни неща. Умен и разумен, разумен и съзнателен, съзнателен и осъзнат също се  различават. Щом има различни думи, то е заради разликата в тях.

Интелигентен – способен да възприема входящата информация, да я обработва и реагира адекватно.
Умен – възприемащ околния свят, сравняващ го със себе си и реагиращ както е най-добре за себе си.
Разумен – постъпващ правилно, както е редно според дадени норми.
Осъзнат – разбиращ какво се случва и действащ с разбиране за последствията.
Съзнателен – реагиращ на ситуациите, така че да е максимално добре за всички.
Мъдър – действащ в хармония със света и вселената.

Свидетели сме през последните десетилетия, че интелигентни могат да бъдат и не живи същества – компютрите.  С тези темпове на развитие скоро може да станат и разумни, тоест да постъпват според дадени изисквания. Може би на един етап ще започнат са възприемат и себе си, да имат собствен ум, собствено его… и т.н.

Когато искаме да обидим, казваме: Животно!
А животните са интелигентни и разумни същества,  дори при бозайниците  могат да се наблюдават случаи на съзнателно вземани решения.  Просто техния свят и живот ни е непонятен и е най-лесно да отдадем реакциите им на инстинкти. Но ако се спрем, и ги наблюдаваме продължително време, ще видим как те мислят, чувстват и вземат индивидуални решения.
А ние хората, на какво ниво сме? С какво се гордеем? Всъщност гордостта е присъщ-та за хората на ниво „умни“,  колкото повече се развиват,  гордостта отстъпва място на добродетели, които са част от следващите нива на развитие на съзнанието.

Може би към нашата планета са обърнали взор съзнателни, мъдри същества и ни чакат да станем не само разумни, но и съзнателни и мъдри за да стигнем до ниво на което можем да комуникираме равноправно.
Време е да започнем да се отнасяме поне разумно помежду си, и с останалите живи същества на планетата и тогава да търсим други разумни същества.

Й. Богомилова

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!