Мария Магдалена - 22 юли
Мария Магдалена – 22 юли

На 22 юли народът почита първата вестителка на Възкресението като сестра на Свети Илия – Мария Магдалена. На нея се приписва първият възглас „Христос възкресе!“.

В нейното житие се разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила жена на има Мария Магдалина и го помолила за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт.

Мария Магдалeна заедно с други свети жени, приготвили благовонно миро за да помажат с него, според юдейския обичай, тялото на Иисус Христос. Но най-рано от всички, още до разсъмване в неделя, отишла Мария Магдалина и за нейно учудване тя видяла, че камъкът е свален и гробът празен. Смутена от видяното, Мария Магдалина отива при апостолите. Те дошли в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма и се върнали, а Мария останала на гроба, стояла и плачела. И докато плачела, надникнала в гроба и видяла два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било лежало тялото Иисусово. Те й казали: „Жено, защо плачеш?“ „Вдигнали са Господа моего – отговорила тя – и не зная где са Го положили.” Като казала това, тя се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала и помислила, че е градинарят. „Жено – попитал я Той, – защо плачеш, кого търсиш?” „Ако ти си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз ще Го взема.” – „Марийо!” – повикал я тогава Спасителят. Едва сега Мария Го познала и радостно извикала: „Учителю!“ „Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди при братята ми и им кажи, че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, при Моя Бог и при вашия Бог!”

На 22 юли имен ден празнуват Мария, Мариана, Магдалена, Магда, Миглена, Лина. Честит имен ден! Желаем ви океан от любов, море от здраве и едно малко островче от грижи!

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==