“Музиката е най-поетичното, най могъщото и най-живото от всички изкуства” казва Х. Берлиоз … А за влиянието и ролята на изкуството върху хората се знае от отдавна. Музикотерапията навлиза все повече в лечебната практика и оказва неоценима помощ при лечението на хора с най-различни заболявания и проблеми. Тя продължава да се развива и разраства, като непрекъснато дава все повече алтернативи за лечението както на психиката на човека, така и на неговото тяло. Именно тези й свойства използват Семеен център Мария – град Варна за проекта си „Аз и музикотерапия“ в Оздравителна детска градина „Ален Мак“ – Чайка, Варна.

Обикновен делник, но не съвсем … бях поканена именно на такъв час по музикотерапия и с радост чаках да бъдат част от този час, детските усмивки и една съвсем необикновена детска градина, където по коридорите преминаваш по цветните улици „Мечти“ и безброй детски рисунки, които ти се усмихват по стените, а децата с радост приемаха гости и свиреха, и танцуваха на фона на есенната музика.

Мария Чанкова, ръковител на проекта „Аз и музикотерапия“, разказа повече за него и за влиянието им върху децата. Ето какво сподели тя за читателите на www.utro.bg :

“ Благодарение на тези часове по музикотерапия децата разпознават нещата по цвят и има ефект да се докосват до музикалните инструменти. Поставят им се и задачи – на пример да разпознават цветове, по този начин научават нови думички и се интегрират към обществото. Тази програма се прави с цел децата и специалистите да могат да работят в една посока, непрекъснато трябва да се повтарят нещата и идеята е с т.нар. комуникативен подход специалистите да правят програма, която да е разбираема за децата, а с един подобен проект се разнообразява цялата форма на обучение и се превръща в игра за децата. Сега искаме да внедрим един много интересен метод – Метод на Римелк, за който Ресурсен Център – Варна ще бъдат обучители. С този метод се учи смятането, както и да се разпознават паричните единици. Тук в Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка” младежите ще работят по програмата „Пари и парични отношения”, а в ОДГ „Ален Маг” продължава да се работи по програма „Аз и музикотерапия”, където сега ще започнат и занятия и по програма „Арт” – изработване на неща с пластелин, изработване на картички. Идеята е този проект да се завърши с един хубав празник – ще се направи кръгла маса, на която ще се обсъдят нови модели на работа с такива деца и младежи. След финала на този проект очакваме финансовото обезпечаване и на други проекти, които са работещи.“


К. Герчева, Октомври 2011

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==